INT-LIC-page-header.jpg

LOVE IT CLEAN

​​​​​​

Love it Clean är vårt bidrag till att inte bara göra våra hem till en renare plats - utan också miljön.

Att ta itu med industri- och konsumentavfall är en av de viktigaste miljöfrågorna. Våra hav, jordbruk och livskvalitet beror i slutändan på hur företag och konsumenter hanterar den mänskliga påverkan på jorden. Avfall i miljön är en global fråga som kräver åtgärder. Som tillverkare av världsberömda rengöringsvarumärken har vi ett ansvar att bevara vår planet för framtida generationer.

Vi kommer att fortsätta göra planeten till en renare plats genom att minska vårt miljöavtryck. Under våra produkters livscykel - från råvaruinköp till bortskaffande - betraktar vi miljökriterier som nyckelåtgärder för vårt framtida företagsframgång - samtidigt som vi strävar efter att förbättra vår utmärkta produktprestanda.

Vi fokuserar på tre huvudområden där vi tror att vi kan göra störst skillnad - genom att skapa hållbara produkter, ge material ett nytt liv och att reducera avfall.

LIC-KarinOverbeck.jpg

”Att göra vår ekonomi hållbar är inte en tillfällighet utan det direkta resultatet av de åtgärder vi vidtar - som företag och konsumenter. Vi kan vara stolta över våra framgångar hittills. Våra hållbara produkter hjälper till att reducera avfall och levererar utmärkt produktprestanda. De senaste åren har vi kontinuerligt ökat användningen av återvunnen plast i våra hårda plastprodukter från 15 till över 40 procent. Nästan alla våra plastförpackningar är återvinningsbara. Men vi har ett ansvar att ständigt förbättra och göra skillnad där vi kan. Det är därför vi grundade vårt företagsinitiativ Love It Clean, vilket representerar vår tro på att vi har ett ansvar för kommande generationer. Under de kommande åren är vi dedikerade till att uppnå ambitiösa mål och vi har undertecknat Ellen MacArthur-stiftelsens nya plastekonomiska globala åtagande. Eftersom vi tror att i hållbarhet är desto mindre till det bättre vill vi fortsätta att minska avfallet, främja hållbara förpackningar, eliminera nytillverkad plast och fokusera på vad vi gör bäst: Skapa produkter av hög kvalitet som håller.”

KARIN OVERBECK
VD för Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH (FHCS)

 

VI GER MATERIAL ETT NYTT LIV

Love-it-clean recycle icon

Återvinning och återvinningsbarhet är nyckelfaktorer för att hålla så mycket råvara som möjligt i den cirkulära ekonomin. Genom att använda återvunnen plast räddar vi värdefull råvara från att förbrukas. Vi har kontinuerligt ökat mängden återvunnet material i våra produkter. Idag är över 40% av de solida plastdelarna som används i våra rengöringsprodukter tillverkade av återvunnet material. Och vi fortsätter att arbeta med ny teknik och nya metoder för att ge ytterligare plast nytt liv i högkvalitativa Vileda-produkt. Återvunnet material minskar mängden avfall. Men hur är det med framtida produkter? För att plast ska komma in i den cirkulära ekonomin efter användning måste den separeras, brytas ner och återvinnas. Ju renare plast, desto bättre är det för återvinningsprocessen. Därför tillverkar vi våra plastförpackningar av 100% återvinningsbar polypropen/polyeten.

För wellpappförpackningar använder vi material som som kan utgöras av upp till 100% av återvunnet förpackningsavfall.

INT-LIC-page-banner-recycled-PET.jpg

ÅTERVUNNEN PET I BORSTAR: Sedan 2005 har borsten i våra kvastar gjorts av återvunnen polyester från förbrukade PET flaskor. Vi minskar innehållet av nytt råmaterial och vi ser till att borsten är ordentligt förankrade i ramen jämfört med traditionella borst.
INT_LIC_page-banner_UMT_TURBO_SE.jpg

VI ELIMINERAR AVFALL OCH

SKADLIGA ÄMNEN

Vi minskar avfall redan från början. Vad betyder det? Med varje ny innovation söker vi alltid efter sätt att ta bort avfall och skadliga ämnen.

Våra diskdukar från Vileda och Wettex är 100% komposterbara och biologiskt nedbrytbara på 8 veckor - samtidigt som de är tvättbara och återanvändbara. Vi tillverkar våra produkter i Sverige av cellulosa och bomull.

REDUCERA material genom förbättrad design och innovation | 5.000 t CO² sparad.


Som företag beslutade vi redan på 80-talet att undvika den skadliga mjukgöraren PVC i alla våra produkter.

Vi strävar ständigt efter att minimera mängden förpackningsmaterial vi använder. Vi har utvecklat en helhetssyn som tar hänsyn till förpackningsprestanda och miljöpåverkan över hela leveranskedjan. Vi tar hänsyn till nya, innovativa förpackningsmaterial som hjälper till att minska miljöpåverkan.


STANDARD 100 av OEKO-TEX® är en av världens mest kända certifieringar för textilier testade för skadliga ämnen. Ofta överskrider gränserna för STANDARD 100 de nationella och internationella kraven. Många av våra textila golvrengöringsprodukter och dukar är certifierade enligt OEKO-TEX® STANDARD 100. Detta bekräftar att: våra produkter har testats för skadliga ämnen och är säkra när det gäller mänsklig ekologi.

Vi använder en unik teknik för att minska innehållet av ny råvara i en mängd olika kvastar. Detta gör kvasthuvudet lättare och gör att vi kan spara på plasten. En mängd av våra produkter är också certifierade av Plastica Seconda Vita.

VI SKAPAR PRODUKTER SOM HÅLLER LÄNGE

VI SKAPAR PRODUKTER SOM HÅLLER LÄNGE

Ju längre du använder våra hållbara produkter, desto bättre för miljön. Det beror på att varje gång du återanvänder dem, undviker du att en produkt hamnar i avfallssystemet. Vi uppmuntrar inte bara våra kunder att behålla och återanvända sina Vileda-produkter, vi designar dem för att hålla.

Våra tvättbara produkter med lång hållbarhet håller ditt hem och ditt samvete rent.


Våra hållbara produkter hjälper till att minska mängden engångsavfall. De flesta av våra refiller av mikrofiber håller i mer än två år. Även om du tvättar dem regelbundet.

Våra högkvalitativa refiller med sina kraftfulla mikrofiber minskar mängden kemikalier som behövs för   djuprengöring och de avlägsnar mer än 99% av bakterierna med bara vatten*. 
*Testmetoden omfattade de två vanligaste bakterierna i hemmet, E. coli och S. aureus, som applicerades på rengjorda och desinficerade trägolv och klinker. Testat av ett oberoende ackrediterat institut.
INT_LIC_page-banner_recycled-products_SE_2.jpg

WHATEVER YOU DO WITH VILEDA,
WE HOPE YOU LOVE IT CLEAN.
a brand of FREUDENBERG