INT-LIC-page-header.jpg

​​​​​​​LOVE IT CLEAN

​​​​​​​ ​​​​​​​

Love it Clean är vårt bidrag till att inte bara göra våra hem till en renare plats - utan också miljön.

LIC-KarinOverbeck.jpg

”Att göra vår ekonomi hållbar är inte en tillfällighet utan det direkta resultatet av de åtgärder vi vidtar - som företag och konsumenter. Vi kan vara stolta över våra framgångar hittills. Våra hållbara produkter hjälper till att reducera avfall och levererar utmärkt produktprestanda. De senaste åren har vi kontinuerligt ökat användningen av återvunnen plast i våra hårda plastprodukter från 15 till över 40 procent. Nästan alla våra plastförpackningar är återvinningsbara. Men vi har ett ansvar att ständigt förbättra och göra skillnad där vi kan. Det är därför vi grundade vårt företagsinitiativ Love It Clean, vilket representerar vår tro på att vi har ett ansvar för kommande generationer. Under de kommande åren är vi dedikerade till att uppnå ambitiösa mål och vi har undertecknat Ellen MacArthur-stiftelsens nya plastekonomiska globala åtagande. Eftersom vi tror att i hållbarhet är mindre mer vill vi fortsätta att minska avfallet, främja hållbara förpackningar, eliminera nytillverkad plast och fokusera på vad vi gör bäst: Skapa produkter av hög kvalitet som håller.”

​​​​​​​KARIN OVERBECK
VD för Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH (FHCS)
INT-LIC-page-banner-recycled-PET.jpg

a brand of FREUDENBERG