980x392_Campaign_banner_pink2019.jpg position: relative

Städa för livet!

Städa för livet!

Klä ditt städ-kit i rosa med Vileda® - i förmån för Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj 2019

I 11 år har Vileda® stöttat Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj! Vi har tillsammans med er donerat ca 5 miljoner konor genom försäljning av rosa produkter! Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj pågår under oktober månad och syftar till att bekämpa cancer genom att finansiera forskning, sprida kunskap om bröstcancer samt bedriva påverkansarbete. Tack till er som är med och bidrar i kampanjen – tillsammans besegrar vi cancer!

Årets produkt är Viledas populära UltraMax mikrofibermopp och hink i en rosa tappning som gör effektivt rent. Tillsammans med hink och urvridare kan du göra rent hela huset utan att behöva vrida ur moppen för hand.

När du gjort rent hemma kan du njuta av ett rent hem och har dessutom bidragit till viktig forskning.

Pink_2019_400x300_UM_2.jpg position: relative
a brand of FREUDENBERG